MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

så måste chaufförerna uppge tidigare destinationer innan inträde till byggnaden och det gör man via telefonnr  0511-24030 mellan 08.00-15.00.

Inträde förbjudet vid symptom som också kan visa sig vid en eventuell corona smitta, detta gäller även personal på anläggningen. 

Vid eventuella frågor gäller samma telefonnummer.

Vi hoppas på ett gott samarbete när de gäller detta för att slippa vidta ytterligare åtgärder som försvårar arbetet.

Tack!