Historik

Idén om att starta ett fryslager kom år 1972, i och med att Frigo Skandia i Helsingborg delade ut körningar med deras djupfrysta varor, till olika åkerier runtom i Sverige. Sven-Olof Gustafsson hade under den här tiden ett eget åkeri, som då blev ett av dem som fick köra. 

En frysbil med deras varor gick ständigt mellan Stockholm och Göteborg, och detta gav upphov till att fundera på om det här med djupfryst var utvecklingsbart. Fryskapaciteten var eftertraktad, konstaterade Sven-Olof, och snabbt beslutade han sig för att bli den första att våga satsa och tro på att det låg en framtid i tanken. 

Sagt och gjort. Samma år byggdes det allra första fryslagret och han stod som grundare och ägare. Till en början bestod lagret av 400 pallplatser, men har under sina år byggts ut hela tio gånger, och består idag 67 000 frysta samt 3000 kylda pallplatser. Företaget har även sex stora infrysningstunnlar som rymmer 500 pallar totalt. 

Skara Frys är ett fullserviceföretag och använder sig av en modern orderplockning. Några av företagets största kunder är Kronfågel, Scan och Korvbrödsbagarn.

Efter 77-årige Sven-Olofs bortgång den 23:e november år 2012, tog hans dotter Annika Johansson kort därefter över rollen som VD medan hustrun Gunvor Gustafsson stod kvar som ägare. Efter interna samtal bestämdes det att Annika skulle köpa företaget och driva det vidare tillsammans med sin familj. Från och med den 1:e januari 2015 står hon nu som både VD och ägare för och av sin pappas livsverk, Skara Frys AB. Inga drastiska förändringar kommer att ske, utan förhoppningen är att fortsätta driva i samma serviceinriktade och kundvänliga andan som tidigare.