Vi har de speciella tillstånden som krävs för att kunna ta emot gods som önskas behållas på tullager. Kontakta oss för mer information kring detta.