Att arbeta så miljövänligt som möjligt har alltid varit en del av vårt motto. Samtidigt som vi ser till att ha effektivitet som ledord, ser vi till att utföra alla moment på ett så "grönt" vis som möjligt. Därför använder vi oss av bland annat överskottsvärme från exempelvis våra maskinrum, ser till att den el vi köper kommer från förnybara källor och att all armatur byts ut till LED-teknik. 

Våra fryslager försörjs av ammoniaktvatten eller ren ammoniak, vilket innebär att klimatet skyddas och inte påverkas på något sätt.