• Fryslagret består idag av 67 000 frysta pallplatser.
  • De båda kyllagren består av 6500 pallplatser.
  • Infrysningstunnlarna är 6 stycken till antalet, med en kapacitet på 500 pallar.
  • Tack vare dessa tunnlar och vår infrysningsteknik, kan vi garantera att varorna som omhändertas hos oss, förblir hållbara.
  • Snittet på hanteringen av pallar med ungefär lika delar in som ut, ligger på 2 500 om dagen. 
  • Vi har en personalstyrka på cirka 40 anställda, med både dag- och kvällsskift.