Med ett brett utbud av väl anpassade tjänster, kan vi erbjuda dig det mesta. Med all vår erfarenhet får du endast det bästa.


 • Fryslager

  Temperaturen i våra fryslager ligger på -25 grader och består av 10 olika avdelningar i varierande storlekar, med en totalt kapacitet på 67 000 pallplatser.

  - Mer information

 • Kyllager

  Våra kyllager består av olika avdelningar med totalt 6500 pallplatser. 

  - Mer information

 • Infrysning

  För att bibehålla varornas färskhet används chockfrysar, som bidrar till en snabbare infrysning.

  - Mer information

 • Tullager

  Vi har de speciella tillstånden som krävs för att kunna ta emot gods som önskas behållas på tullager.

  - Mer information

 • Exportlager

  Vi är godkända för export till utlandet.

  - Mer information

 • Plocklager

  Vi har även plockavdelningar där pallar som ej önskas fulla av mottagaren, plockas om.

  - Mer information

  Upptining

  Vi har även en upptiningsanläggning där pallar, som ej önskas vara frysta av kund, tinas upp.

  - Mer information