• Vi är godkända för export till utlandet. 
  • För att hantera dokumentationen av exporter använder vi oss av speditörer. 
  • Vi har även veterinärer att tillgå.