Med vår infrysningsteknik optimeras er hantering. För en snabbare infrysning används chockfrysar, varav dessa har fläktar som blåser runt kylan. Temperaturen här är cirka -40 grader, vilket resulterar i att era färska/råa varor når en temperatur av -25 grader på mycket kort tid.